EMPRESA FAMILIAR I PLANIFICACIÓ

Som especialistes en empreses familiars.

  • Societats patrimonials i hòldings.
  • Transmissió d'empresa familiar.
  • Protocol familiar.
  • Política fiscal idònia.
  • Optimització de l'Impost sobre el Patrimoni.
  • Planificació en matèria successòria.

Despatx Suárez