FUNDACIONS I ASSOCIACIONS

El nostre departament d'Entitats No Lucratives s'ocupa d'assessorar Fundacions i Associacions de manera integral en la seva matèria pròpia:

  • Estatuts. Actes.
  • Memòries i Comptes Anuals. Memòria fiscal.
  • Informes d'operacions amb Patrons.
  • Transparència. Codi de bon govern.
  • Aplicació d'excedents. Impostos i altres obligacions.
  • Concursos i contractes.

Despatx Suárez