CREACIÓ D’EMPRESES

Ens ocupem de tot el procediment en la creació d'empreses:

  • Assessorament previ a la constitució: capital, socis, administradors, constitució express.
  • Preparació d'Estatuts Socials.
  • Escriptura davant Notari.
  • Tràmits davant l'Agència Tributària.
  • Certificat Digital de l'Empresa i de l'Administrador.
  • Altes a AEAT i Tresoreria de la Seguretat Social.
  • Assessorament sobre la responsabilitat de Consellers i Administradors.
  • Estudi i redacció de Pactes parasocials.

Despatx Suárez