MERCANTIL I SOCIETARI

Matèria específica de societats.

  • Start-ups. Acords i preparació per a rondes de finançament.
  • Operacions societàries: ampliació de capital, liquidació, dissolució, canvis estatutaris.
  • Pactes entre socis.
  • Negociacions i contractes mercantils.
  • Assistència i preparació de Juntes de Socis.
  • Salari de directius i socis treballadors.
  • Protecció de dades, Prevenció del blanqueig, Propietat Intel·lectual (serveis derivats a despatxos connectats).

Despatx Suárez