SOCIETATS PROFESSIONALS

Una de les especialitats del despatx són les societats professionals (de metges, advocats, consultors, enginyers informàtics, multidisciplinaris, etc).
  • Composició del capital, socis no professionals, familiars. Pactes socials.
  • Administració de la societat.
  • Facturació del soci a la societat. Retribució del soci professional.
  • Informes de vinculació.

Despatx Suárez