Portfolio Tag: Administración de la sociedad

SOCIETATS PROFESSIONALS

Una de les especialitats del despatx són les societats professionals (de metges, advocats, consultors, enginyers informàtics, multidisciplinaris, etc). Composició del capital, socis no professionals, familiars. Pactes socials. Administració de la societat. Facturació del soci a la societat. Retribució del soci professional. Informes de vinculació.
Llegir més

Despatx Suárez