Portfolio Tag: contratos de trabajo

ASSESSORAMENT LABORAL

ASSESSORAMENT COMPLET EN AQUESTA MATÈRIA, INCLOENT: Estudi i preparació de contractes de treball i pròrrogues. Gestió. Subvencions, bonificacions i reduccions. Estudis de costos laborals. Confecció de nòmines, quitances. Comunicats d'alta, confirmació i baixa d'I.T., per malaltia i accident, expedients de maternitat. Expedients de Regularització d'Ocupació. Tancament Patronal. Acomiadaments col·lectius, acomiadaments disciplinaris. Mediació davant la Inspecció…
Llegir més

Despatx Suárez