Portfolio Tag: contratos mercantiles

MERCANTIL I SOCIETARI

Matèria específica de societats. Start-ups. Acords i preparació per a rondes de finançament. Operacions societàries: ampliació de capital, liquidació, dissolució, canvis estatutaris. Pactes entre socis. Negociacions i contractes mercantils. Assistència i preparació de Juntes de Socis. Salari de directius i socis treballadors. Protecció de dades, Prevenció del blanqueig, Propietat Intel·lectual (serveis derivats a despatxos connectats).
Llegir més

Despatx Suárez