Portfolio Tag: Cuentas Anuales

FUNDACIONS I ASSOCIACIONS

El nostre departament d'Entitats No Lucratives s'ocupa d'assessorar Fundacions i Associacions de manera integral en la seva matèria pròpia: Estatuts. Actes. Memòries i Comptes Anuals. Memòria fiscal. Informes d'operacions amb Patrons. Transparència. Codi de bon govern. Aplicació d'excedents. Impostos i altres obligacions. Concursos i contractes.
Llegir més

Despatx Suárez