Portfolio Tag: Estatutos Sociales

CREACIÓ D’EMPRESES

Ens ocupem de tot el procediment en la creació d'empreses: Assessorament previ a la constitució: capital, socis, administradors, constitució express. Preparació d'Estatuts Socials. Escriptura davant Notari. Tràmits davant l'Agència Tributària. Certificat Digital de l'Empresa i de l'Administrador. Altes a AEAT i Tresoreria de la Seguretat Social. Assessorament sobre la responsabilitat de Consellers i Administradors. Estudi…
Llegir més

Despatx Suárez