Portfolio Tag: Informes contables

FUNDACIONS I ASSOCIACIONS

El nostre departament d'Entitats No Lucratives s'ocupa d'assessorar Fundacions i Associacions de manera integral en la seva matèria pròpia: Estatuts. Actes. Memòries i Comptes Anuals. Memòria fiscal. Informes d'operacions amb Patrons. Transparència. Codi de bon govern. Aplicació d'excedents. Impostos i altres obligacions. Concursos i contractes.
Llegir més

FINANCES I COMPTABILITAT

El nostre equip inclou experts i tècnics comptables S'involucren en les necessitats de la seva empresa i mantenen un contacte i un tracte directe i fluid amb el client. Assessorament permanent Comptable-Fiscal. Confecció de comptabilitats i actualització d'endarrerides. Elaboració i Legalització de llibres oficials de comptabilitat. Formació del personal en la pròpia Empresa. Informes comptables,…
Llegir més

Despatx Suárez